Categories


Contact KAMIX SHOP

459/14-15, ซอยศรีด่าน14 ถ.ศรีนครินทร์, ต.สำโรงเหนือ, อ.เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ, 10270

โทรศัพท์: 02-743-8656, 080-447-5053

อีเมล์: sales@kamixshop.com

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

          โทรศัพท์: 02-743-8656, 080-447-5053

          LINE: kamix-shop2

          อีเมล์: sales@kamixshop.com

ติดต่อ/สอบถามเป็นตัวแทนจำหน่าย

          โทรศัพท์: 02-743-8656, 086-305-3686

          LINE: kamix-shop3

          อีเมล์: sales@kamixshop.com